AFİŞ POSTER TASARIMI

Afiş Poster Tasarımı

Afiş, poster tasarımı, yalnızca konserlere özgü duyurular değildir. Duyuru, haber, uyarı, çağrı, bildirim gibi bir çok anlamı da taşıyan afiş ve poster, doğru renk, tasarım, slogan ve boyut ile ciddi etkiler bırakan unsurlardır.

AFİŞ TÜRLERİ ;

Ticari

* Direk mesaj
* Moda
* Yemek
* Endüstri
* Enstütüler
* Basımevleri
* Uyarıcılar
* Grafik Endüstrisi
* Turizm
* Kurumlar

Kültürel

* Sanat galerileri
* Kültürel olaylar
* Sergiler
* Filmler
* Tiyatro
* Festival
* Müzik
* Spor

Sosyal

* Eğitim
* Çevre ve Ekoloji
* Siyasi

Bir bilim dalı olarak psikoloji ve bir görsel sanat olarak grafik unsurlarının birleşiminin, ne kadar etkin ve hayati önem taşıdığını, uzman diliyle dinlemek gerekir. Yaptığımız iş, bir reklam ajansı olmanın dışında, aynı zaman da bir bilimsellik taşımaktadır.

 

“Afişteki yazının en az 10 metreden okunabilecek büyüklükte sade süsten uzak okunabilecek harf karakterlerinden seçilmesi gerekir. Renk insanlar üzerinde çeşitli psikolojik etkilere sahiptir. Bu nedenle afiş tasarımında renk seçimlerine çok dikkat edilmelidir. Renkler; çarpıcı dikkat çekici ve tanıtımını yaptığı ürünün karakterine uygun ve insanların ilgisini çekip duygularını harekete geçirici güce sahip olmalıdır. Afiş kişileri ürün ya da hizmeti satın almaya teşvik etmelidir. Afişlerin tasarlanmasında insanların psikolojik yapıları toplumun sosyo-kültürel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Tasarımların tanıtımdaki yeri ve önemi incelenirken öncelikle tasarımları yapılacak konular her kesimden insana seslenebilecek nitelikte ve içerik anlaşılabilir olmalıdır.

Uygulama çalışmaları konuların içerdiği özelliklere göre; toplumların psikolojik ve sosyolojik yapılarına uygun olarak oluşturulmuştur. Her konuda tüketicinin duyguların seslenmeye çalışılmış ve bu yaklaşımlar doğrultusunda afiş tasarımları özgün bir şekilde yapılmıştır.”

kaynak: Yrd. Doç. Dr. Şemsettin Ziya DAĞLI